Till vänster en dam jag inte känner, Inger och Bertil med barnbarn