Så var dagen slut och vi har inte träffats igen efter denna dag 16/8 1998.