Från vänster
Bertil Lindholm
Gösta Nilsson
Git Elfwing
Åke Nilsson
Ingemar Svensson
Marianne Johansson
Per Fredriksson
Kennet Ferm

Inlånade för dagen var
Gösta Nilsson Piano och
Ingmar Svensson Tenorsax