En liten buse i snön, fotograf är var som vanligt Molly Drozd.