Vår vagn från andra hållet, men vet ni att det har gått en älg bakom vår vagn.