Efter middag ligg och vil, etter kvällsvard spring e mil. Det säjer de i norrland