Mina goa grannar som bor bak vårt hus kom in med en blomma och önskade mej välkommen. De sade att det har alltid funnit en boston i det här huset och så ska det fortsätta att vara. De passar mej gärna.