Ja här kommer sista sidan med Ulrik Wittmans. Den 4 januari 1963 köpte vi orkestern av Ulrik Wittman. Eftersom vi var sex kvar blev det lätt med namnet den första generationen WIZEX.