2007 BLEV PRINCE RODI VALD TILL
REPUBLIKEN JÄMTLANDS VACKRASTE HUND.