INGER EMANUELSDOTTER JANSSON, MARTINA LEO OCH NISSE