Det gäller att se till så man får maten
rätt serverad.